Voorwoord

De reeks van succesvolle jaren is in 2019 sterk doorgezet en kreeg in de vorm van een lovend inspectierapport extra accent. De Inspectie noemt onder andere de volgende zaken: De professionele kwaliteitscultuur, waarbij sprake is van een breed draagvlak voor de pedagogische en onderwijskundige ambities, garandeert zeer goede leerresultaten. Het klimaat voor leerlingen is veilig en stimulerend. De dialoog met belanghebbenden is duidelijk en transparant. De financiële positie is gezond.

Vanuit bestuurlijk perspectief stemmen deze bevindingen tot dankbaarheid en respect voor alle medewerkers die een en ander in gezamenlijkheid realiseren. Toch is het op deze lauweren niet zelfgenoegzaam rusten. Er zijn zaken die onverkort alle kritische aandacht behoeven.

Passend Onderwijs komt moeizaam van de grond. Alle besturen verenigd in een regio die het samenwerkingsverband vormt, spannen zich in om alle leerlingen het beste te geven. Daarbij wordt te vaak voorbij gegaan aan het gegeven dat de abstracte doelstellingen weliswaar suggereren dat alle besturen allemaal hetzelfde willen, maar dat door de cultuurverschillen tussen de deelnemende organisaties het omgaan met verschillen tussen leerlingen een mogelijk al te grote bandbreedte vormt.

Politieke beleid, of het nu het landelijke of het gemeentelijke niveau betreft, richt zich op korte termijndoelen. Het wezenlijke belang van onderwijs voor een toekomstige generatie en hoe dat het beste kan worden ingericht is onderhevig aan urgente maatschappelijke actualiteit en modegevoeligheid bij de beleidsmakers als het om inhoudelijke onderwijskundige positiebepaling aankomt.

Veldvest kiest duurzame pedagogische en onderwijskundige doelen en richt zich op de professionaliteit van de medewerkers opdat onze leerlingen leren tegen een stootje te kunnen en zelf leren te bepalen welke waarden zij als kompas voor hun toekomstige maatschappelijke participatie als richtinggevend kiezen. Dat betekent zorgvuldige begeleiding en ondersteuning voor kwetsbare jonge kinderen en cultuurrelevante kennismatige toerusting bij het oudere kind. Bij dit alles is de voortdurende dialoog met ouders cruciaal. Als zij met ons meedenken vormt de school een gemeenschap die als pedagogische oefenplaats misschien wel de belangrijkste culturele verworvenheid kan zijn die we hebben.

Kortom het gaat goed, het gaat zeer goed, maar alertheid blijft geboden.

Wii wensen u het nodige leesplezier met dit jaarverslag.

Drs. J.A. de Mönnink
Voorzitter college van bestuur

Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven

Telefoonnummer: 040-253 12 01
E-mailadres: info@veldvest.nl
Website: www.veldvest.nl

Epiloog

Op deze plaats wordt normaal gesproken even kort teruggekeken en alvast strategisch vooruitgekeken. Maar bij het schrijven van deze epiloog is het maart 2020 en is de wereld overvallen door het zogeheten coronavirus. Alle leerlingen zitten thuis. Hun leraren proberen van het thuisonderwijs het beste te maken. Dat vraagt veel van ouders. Zeker als je bedenkt dat, gelieerd aan onze duizenden leerlingen, ook veel ouders, verzorgers, oma’s en opa’s en kleinkinderen worden geconfronteerd met een onzekere periode.

De mensen van Veldvest verliezen de leerlingen niet uit het oog. De in het voorwoord genoemde professionele kwaliteitscultuur garandeert dat binnen en tussen onze teams effectief met elkaar en met het bestuur gecommuniceerd blijft worden om deze periode zo goed mogelijk door te komen.

En als op enig moment de situatie weer enigszins normaal is en de leerlingen weer naar school mogen, zal de belangrijke rol van onderwijs in onze samenleving gewaardeerd worden: voor leerlingen is dat die knipoog en dat schouderklopje en de onmiddellijke feedback tijdens hun leerproces. Voor leraren en directeuren en alle ondersteuners is dat de wetenschap dat zonder hen een samenleving niet vooruit kan.

Jos de Mönnink